Důležité otázky a odpovědi

Kdo se může zúčastnit soutěže?
Soutěže se může zúčastnit tým složený ze 3 až 5 studentů ze stejného ročníku střední školy.

Kolik týmů se může zúčastnit z jedné školy?
Počet týmů z jedné školy je omezen na maximálně 3.

Jak odevzdat projekt?
Stačí se jen přihlásit do systému a odevzdat/nahrát jediný soubor PDF.

Do kdy musí být projekty odevzdány?
Možnost odevzdání projektů zpracovaných v rámci prvního kola je nejpozději 12. 12. 2017 v 11:59 hod. Pokud budete mít projekt hotový dříve, nemusíte čekat až na poslední chvíli.

Jakým způsobem jsou projekty hodnoceny?
V první fázi jsou hodnoceny dodané podklady k projektům. Hodnotí se jak obsahová, tak formální stránka zpracování.

Kolik týmů postupuje do (druhého) finálového kola soutěže?
Do finále soutěže postupuje 10 nejlepších týmů z prvního kola.

Jak bude probíhat finálové kolo soutěže?
Druhé kolo soutěže bude probíhat od pátku 26. ledna od 8:00 do soboty 27. ledna 2018 do 16:00 v prostorách Fakulty podnikatelské. V pátek dopoledne si soutěžní týmy rozlosují učebny, kde budou v průběhu dne zpracovávat nově zadané úkoly. Na zpracování budou mít 7 hodin. Veškeré podklady potřebné pro zpracování, dostanou týmy od organizátorů k dispozici.  Nebude povoleno žádné vlastní zařízení ani materiály. Jedním z úkolu bude i příprava následné prezentace na následující den. Druhý finálový den budou výsledky úkolů prezentovány.

Jakým způsobem bude probíhat prezentace a obhajoba finálních projektů?
Projekty zpracované v druhém kole budou soutěžní týmy prezentovat a obhajovat během soboty 27. ledna 2018. Prezentace budou veřejné a týmy budou mít k dispozici pouze výsledky zadání, které v předchozím dni připravili a odevzdali. Pro prezentaci nebude k dispozici žádné prezentační zařízení ani technika. Prezentace budou probíhat za pomoci flip-chartu a tabule. Projekty budou představeny před komisí složenou ze zástupců fakulty (studentů i pedagogů) a zástupci z praxe. Na vlastní prezentaci bude mít tým 15 minut. Po prezentaci bude prostor pro dotazy členů komise.

Musíte mít pedagogického vedoucího?
Formálně pedagogický vedoucí není vyžadován a nikde registrován. Věříme však, že Vám Vaši pedagogové vytvoří vhodné podmínky pro přípravu projektů. Neznamená to však, že by měli pracovat za Vás – je to práce studentského týmu.

 

Vysoké učení technické v Brně | Fakulta podnikatelská Kolejní 2906/4 | 612 00 Brno | IČ: 00216305 | DIČ: CZ00216305 | mapa