Harmonogram finále

PÁTEK 26. 1. 2018

8:00 – 9:00 Registrace týmů
9:00 – 10:00 Zahájení, rozlosování soutěžních týmů do místností
10:30 - 17:30 Předání zadání, práce na projektech
(v průběhu dne dostanou soutěžící občerstvení; oběd bude na místě cca 12:30)

11:00 – 12:00 Setkání s učiteli v prostorách děkanátu

 

SOBOTA 27. 1. 2018

7:30 – 8:00 Zahájení finálového dne
8:00 - 13:00 Prezentace a obhajoba projektů
(15 minut na prezentaci projektu, 10 minut na diskuzi a obhajobu)
13:00 – 13:30 Workshop k výsledkům a zpětná vazba k projektům
od 13:30 Slavnostní vyhlášení a zakončení soutěže Business Point 2018
Po vyhlášení bude následovat raut pro účastníky.

 

Harmonogram může být upraven s ohledem na účast týmů.

Vysoké učení technické v Brně | Fakulta podnikatelská Kolejní 2906/4 | 612 00 Brno | IČ: 00216305 | DIČ: CZ00216305 | mapa