Pravidla soutěže

Registrace

  • týmy se registrují do soutěže;
  • počet členů v týmu je 3 – 5 (všichni musí být ze stejné školy);
  • z jedné školy (bráno dle IZO) mohou být registrovány max. 3 týmy;
  • údaje uvedené v registračním formuláři musejí být pravdivé;
  • na základě registrace obdrží registrovaný tým přihlašovací údaje, které budou sloužit k získání zadání úkolu pro první kolo.

Obsah prvního kola

Zadání prvního kola bude zveřejněno 1. 12. 2020 (úterý) ve 12:00 po přihlášení na webových stránkách soutěže. Týmy si jej pak stáhnou pod příslušnou záložkou. Zadání úkolu bude v podobě případové studie, otázek a úkolů, které budou zpracovávat v relativně omezeném čase. Bude zadán rozsah zpracování a požadavky na odevzdávané podklady. Zbytek bude na vašem rozhodnutí.

Hodnocení prvního kola

Projekty budou hodnoceny odbornou komisí. Výsledky budou zveřejněny na webu a facebooku soutěže, kde budou uvedeny postupující týmy.

Finále soutěže

  • do finále postupuje 10 nejlepších týmů

Průběh finále soutěže

  • v pátek 22. 1. 2021 bude soutěžním týmům předáno zadání finálového kole. Do pondělí 25. 1. 2021 budou mít týmy čas vypracovat finálový projekt vč. jeho prezentace.
  • V následujících dnech pak zasedne na Fakultě podnikatelské VUT v Brně komise, která výstupy ohodnotí a v pátek 29. 1. 2021 vyhlásí vítěze soutěže Business Point 2021

Vysoké učení technické v Brně | Fakulta podnikatelská Kolejní 2906/4 | 612 00 Brno | IČ: 00216305 | DIČ: CZ00216305 | mapa