E-mail bude sloužit jako login a budeme vám na něj zasílat informace o průběhu soutěže.

Registrací do soutěže souhlasíte s pravidly soutěže a se zpracováním Vámi uvedených údajů. Zároveň potvrzujete, že uvedené údaje jsou pravdivé. V případě uvedení nepravdivých údajů bude tým ze soutěže vyloučen. Účastí v soutěži souhlasíte s využitím výsledků Vaší práce pro marketingové účely pořadatele a partnera akce. V případě využití návrhů partnerem akce bude s autorským týmem sepsána řádná smlouva.

MŠMT
Vysoké učení technické v Brně | Fakulta podnikatelská Kolejní 2906/4 | 612 00 Brno | IČ: 00216305 | DIČ: CZ00216305 | mapa